Ας ενωθούμε…

Ας ενωθούμε πέρα από πεποιθήσεις και δόγματα… Το θέμα του δεύτερου mandala!!!

Let us unite beyond beliefs and dogmas…
My second mandala theme!!!
mandala_unity2

unityυ

Advertisements

Εικόνα

Μαζί με 169 ακόμα followers