Ας ενωθουμε…

Ας ενωθούμε πέρα από πεποιθήσεις και δόγματα... Το θέμα του δεύτερου mandala!!! Let us unite beyond beliefs and dogmas... My second mandala theme!!!

Advertisements